The HOMEdotOLD

The HOMEdotOLD е проект осигуряващ целящ доставка на интернактивни услуги за домове за стари хора и домева на страри хора живеещи сами. Целта на проекта е по лесно достъпен и инувативен начин да могат старите хора да си общуват по лесен начин.

Очаквайте скоро допълнителни материали.